Diensten

Sociaal maatschappelijke ondersteuning

Welzijnswerk levert de onderstaande diensten ter ondersteuning van migranten burgers binnen de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) op weg naar zelfredzaamheid binnen de maatschappij.

  • Informatie en advies waarbij we een verbindende schakel tussen organisatie en migranten burgers zijn.
  • Interculturele hulpverlening;

Interculturele hulpverlening

De aanwezigheid van verschillende culturen binnen onze samenleving is een feit. In de praktijk is het verlenen van hulp en goede begeleiding aan deze doelgroep niet altijd eenvoudig. Niet alleen taal- en communicatieproblemen, maar ook verschillen in culturele waarden en normen vereisen van organisaties een specifiek aanbod en een transculturele houding van professionals.

Wat is een transculturele houding?
Een transculturele houding is een manier om culturele verschillen te overbruggen en het gemeenschappelijke belang, ongeacht het cultuur, te benadrukken. Gezien we leven in een samenleving met verschillende culturen wordt ook het communicatie proces beïnvloed door deze diverse culturele achtergronden.

Waarom is het belangrijk?
Een transculturele houding is zowel belangrijk in het omgaan met mensen uit andere culturen als voor het omgaan met mensen uit de eigen cultuur. Het komt immers zelden voor dat mensen precies op dezelfde wijze gesocialiseerd zijn. Factoren als de cultuur-etnische groep, school, vrienden, omgeving, sociaal en economische positie en sekse waartoe iemand behoort hebben hier invloed op. Hoe iemand gesocialiseerd is beïnvloedt hoe iemand in het leven staat, de keuzes die iemand maakt, welke verantwoordelijkheden iemand neemt en welke betekenis iemand geeft aan zijn ervaringen. In de onderlinge communicatie speelt dit een grote rol.

TOPOI-model
Binnen onze organisatie gebruiken wij het TOPOI-model als hulpmiddel bij het communiceren met mensen uit verschillende culturen.

In het TOPOI-model zitten vijf gebieden waarmee, met betrekking tot communicatie, culturele verschillen en misverstanden kunnen worden opgespoord. Het gaat hierbij om taal, ordening, personen, organisatie en inzet. Het model is tijdens en na een gesprek te gebruiken als reflectiekader wanneer men vastloopt of misverstanden ontdekt. Er kan dan gekeken worden naar mogelijke oplossingen.

Vrijwilligers/mantelzorgers

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar binnen onze maatschappij. Zij hebben een belangrijke bijdrage voor burgers die een steuntje in hun rug kunnen gebruiken.
Wij als Welzijnswerk Karma begeleiden vrijwilligers bij het organiseren van activiteiten voor anderen.

Wilt u bij ons aan het werk als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op!