Organisatie

Welzijnswerk Karma

Welzijnswerk Karma is een welzijnsorganisatie dat ondersteuning biedt aan jeugdigen, volwassenen en ouderen binnen de gemeente Apeldoorn en omstreken. Wij willen op een actieve, kwalitatieve en professionele wijze bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid, zelfstandigheid, participatie en eigenkracht van burgers. Daarbij hebben wij extra oog en aandacht voor burgers met verschillende culturele achtergronden. Deze verschillende culturen vragen ook voor een andere kijk en aanpak. Met de huidige veranderingen binnen ons zorgstelsel wordt dit mogelijk gemaakt. Als organisatie willen wij ons hiervoor inzetten. Wij vinden het belangrijk dat verschillende groepen de verbinding maken met elkaar en de samenleving. Om dit ook daadwerkelijk uitvoerbaar te maken zetten wij professionals in met diverse culturele achtergronden die het vertrouwen van zorgvragers kunnen winnen en ook daadwerkelijk een verbinding kunnen maken. Daarnaast bieden wij maatwerk binnen onze hulp- en dienstverleningsaanbod, waarbij het mogelijk is om professionals en/of ervaringsdeskundigen in te zetten die ook de moedertaal van de zorgvragers spreken.
Ons aanbod bestaat uit het volgende:

Informatie en advies, interculturele hulpverlening

Verschillende projecten

Vrijwilligers/mantelzorg

flowers_colorful_flower-01

Belangrijke functies, waarbij welzijnswerk Karma een rol in wil vervullen is; ondersteuning, advisering, zelfredzaamheid, activering, ontmoeting en ontwikkeling van de niet-westerse doelgroep.

Visie

Binnen ons land hebben wij lang gesproken over een multiculturele samenleving. Letterlijk betekent dit;

Een samenleving waarin verschillende bevolkingsgroepen, elk met een onderscheiden cultuur en religie, naast elkaar bestaan.

Welzijnswerk Karma wil niet dat de groepen naast elkaar bestaan,
maar juist met elkaar. In dit bestaan vinden wij het belangrijk dat mensen met elkaar leren een verbinding te maken, waarbij er ruimte en aandacht is voor ieders eigen identiteit. Daarnaast willen wij als organisatie dat burgers zelfstandiger en zelfredzamer worden, waardoor ze op eigenkracht kunnen participeren binnen onze samenleving.
Wij geloven in het eigen kunnen en oplossingsvermogen van de mens en willen dit versterken door maatwerk te bieden in een zo vroeg mogelijk stadium.

logo

Missie

Welzijnswerk Karma zet zich vol passie en enthousiasme in voor burgers met verschillende culturele achtergronden. Onze missie is om op korte termijn zoveel mogelijk burgers uit deze doelgroep te bereiken die hulp nodig hebben. Dit willen wij doen door lokale en ambulante hulp aan te bieden, waarbij we oudreachend optreden. Ook is het voor ons van groot belang dat de zorgvragers zich bij ons thuis voelen. Wij willen dit waarmaken door op een actieve, kwalitatieve en professionele manier maatwerk te bieden en de zorg- en/of hulpvraag als uitgangspunt te nemen.

Daarnaast willen wij een belangrijke samenwerkingspartner zijn voor andere hulp- en zorgaanbieders binnen de gemeente Apeldoorn en omstreken.